(Sport)podotherapie te Tilburg

Documentatie


Gebruiks- en onderhoudsinstructies Siliconen-orthese

Wanneer u voor het eerst, of na lange tijd, een orthese gaat gebruik is het vaak nodig hier even aan te wennen. Een gewenningsperiode mag 1 tot maximaal 2 weken duren. Het is dan ook mogelijk dat de orthese niet direct prettig zit. Indien dit het geval is mag u het gebruik hiervan opbouwen. Is het na twee weken nog steeds het geval dat de orthese als onplezierig wordt ervaren, neem dan even contact op.
Gebruiks- en onderhoudsinstructies Podotherapeutische zolen

Het lopen op corrigerende zolen vraagt gewenning, het in gebruik nemen van de zolen dient u daarom stapsgewijs op te bouwen te beginnen met 2 uur op de eerste dag. Elke hierop volgende dag kunt u dit uitbreiden met 1-2 uur. De gewenningsperiode bedraagt maximaal 2 weken.


Tijdens de eerste twee weken kunnen de volgende klachten zich voordoen:

Indien een van bovenstaande klachten zich na twee weken nog voordoet is het raadzaam contact op te nemen, wellicht is het nodig een kleine aanpassing aan uw zolen te maken.Onderhoud en gebruik

De gemiddelde levensduur van uw zolen bedraagt anderhalf tot twee jaar. Het is raadzaam uw zolen eens per jaar te laten controleren en tijdig te vervangen.